You are currently viewing Rondo w Cieszanowie nosi już nazwę im. por. Piotra Mazurka

Rondo w Cieszanowie nosi już nazwę im. por. Piotra Mazurka

Wczoraj uczestniczyłem w wyjątkowej uroczystości. Rondo w Cieszanowie nosi już oficjalnie nazwę im. por. Piotra Mazurka.

Pochodzący z Niemstowa w gminie Cieszanów por. Piotr Mazurek od czerwca 2002 r. służył w 15 Mazurskim Batalionie Saperów w Orzyszu, na stanowisku dowódcy plutonu w kompanii saperów. W lipcu 2004 r. rozpoczął służbę – w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku – w 1 Grupie Bojowej Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Zginął 12 września 2004 r., w wyniku ataku na patrol saperski w pobliżu m. Maszru. Patrol został zaatakowany przez terrorystów podczas powrotu z akcji rozbrajania ładunku wybuchowego, umieszczonego przy drodze niedaleko Maszru. Piotr miał szanse przeżyć. Po ponad godzinnej wymianie ognia w gaju oliwnym znalazł się na tyle daleko od linii ognia, by bezpiecznie dotrzeć do oddalonego o 30 km obozu Babilon. Postanowił jednak wrócić i pomóc kolegom w walce. Niestety była to jego ostatnia potyczka. 

Śp. por. Piotr Mazurek został uhonorowany w czwartek 12 września w 15. rocznicę śmierci. Przy Pomniku Poległych i Pomordowanych w latach 1939 – 1947 Mieszkańców Miasta i Gminy Cieszanów odprawiona została Msza św. w intencji Poległych i Pomordowanych i śp. por Mazurka. Mszy przewodniczył ks. bp. Marian Buczek.

Po Mszy odbył się ceremoniał wojskowy z apelem pamięci i salwą honorową. Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty przy Pomniku i grobie por. Mazurka, po czym wszyscy udali się na rondo, gdzie nastąpiło oficjalne nadanie imienia. Zabiegali o to żołnierze z Jednostki Wojskowej nr 1460 w Orzyszu, którzy w tej sprawie do Urzędu Gminy wysłali oficjalne pismo. 

Moje zdjęcia z uroczystości opublikowane są również na stronie CKiS Cieszanów a mój tekst i zdjęcia na portalu elubaczow.com

Rondo w Cieszanowie powstało w tym roku i jest częścią obwodnicy tego miasta. Znacząco ułatwiło ruch na skrzyżowaniu. A sama obwodnica odciążyła z ruchu centrum miasteczka, okazała się więc trafną inwestycją.